Gravity Error Handler - Ragnarok Online Community Chat - WarpPortal Community Forums

Jump to content


Photo
- - - - -

Gravity Error Handler


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 ClementMokko

ClementMokko

  I am New.

 • New Members
 • 7 posts

Posted 26 February 2024 - 02:02 AM

 
¾Æ·¡ÀÇ ÆÄÀÏ°ú ÅؽºÆ®³»¿ëÀ» ÇÔ²²
¶ó±×³ª·ÎÅ© °ø½ÄȨÆäÀÌÁö -> °í°´¼¾ÅÍ -> ¹®ÀÇÇϱ⸦
ÀÌ¿ëÇÏ¿© º¸³»Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
 
 
build date: Jul 21 2022
build time: 12:06:59
C:\Gravity\Ragnarok Online\Ragexe.20240226115801.dmp
 
Where does it come from ?!!

The message is : 

"Unexpected progarm eorrror occured !!!

Ragnarock will be shutdown because of unexpected program error. Please report these errors to Gravity or Game Master."

I cant play ! And I love this game !!!


 • 0

#2 ClementMokko

ClementMokko

  I am New.

 • New Members
 • 7 posts

Posted 27 February 2024 - 06:51 AM

I restart the dowload of the game !! The download bugged in the first time !! I can play ! Big kiss to you


Edited by ClementMokko, 27 February 2024 - 06:51 AM.

 • 0

#3 ClementMokko

ClementMokko

  I am New.

 • New Members
 • 7 posts

Posted 27 February 2024 - 11:42 AM

Ok finally the game dont works. A new code appear : 

Module Name: C:\Gravity\Ragnarok Online\Ragexe.exe
Time Stamp: 0x65cb0b4d - Tue Feb 13 07:25:17 2024
 
 
Exception Type: 0xc0000005
 
0x01285268
 
eax: 0x00000000 ebx: 0x0dd58a98
ecx: 0x00000020 edx: 0x00000056
esi: 0x030cfbf4 edi: 0x0dd58a98
ebp: 0x030cfbf4 esp: 0x030cfb94
 
stack 030cfb94 - 030cff94
030CFB94 : D6 62 28 01 30 08 00 00 F4 FB 0C 03 00 00 00 00 
030CFBA4 : 00 0A 00 00 00 00 00 00 2D 57 29 01 98 8A D5 0D 
030CFBB4 : F4 FB 0C 03 B0 F4 C8 01 10 FF 0C 03 C0 66 CA 01 
030CFBC4 : 00 00 00 00 98 8A D5 0D 00 00 00 00 92 10 2E 01 
030CFBD4 : FF FF FF FF B0 F4 C8 01 C0 66 CA 01 10 FF 0C 03 
030CFBE4 : 3C 0A 00 00 00 00 00 00 C2 91 CF 01 3A 67 CA 01 
030CFBF4 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 68 91 CF 01 
030CFC04 : E0 66 CA 01 00 00 00 00 DC FE 0C 03 30 FC 0C 03 
030CFC14 : DC FE 0C 03 3C 0A 00 00 8F 36 29 01 07 00 00 00 
030CFC24 : 00 00 00 00 E0 66 CA 01 00 00 00 00 10 FF 0C 03 
030CFC34 : CB 36 29 01 E0 66 CA 01 00 00 00 00 B0 F4 C8 01 
030CFC44 : C0 66 CA 01 A6 1D 4C B8 BB 09 2E 01 D8 46 C9 01 
030CFC54 : 34 47 C9 01 D8 46 C9 01 3C 0A 00 00 60 FD 0C 03 
030CFC64 : 78 FC 0C 03 2C 02 00 00 00 00 00 00 C8 3F 00 00 
030CFC74 : 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 80 61 00 00 
030CFC84 : 08 00 00 00 00 00 00 00 50 00 72 00 6F 00 74 00 
 
Launch Info 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
 
Job : Novice
 
RendererDX9.cpp 129
 
Can someone explain me ?

 • 0
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users